การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566
1 ธันวาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565
15 ธันวาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563
4 ธันวาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
รายงายการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563
24 มิถุนายน 2563

0


รายงายการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจำปี  2563

เอกสารแนบ
ประกาศรายงายการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2562
27 ธันวาคม 2562

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศรายงายการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2562 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
รายงายการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2562
27 ธันวาคม 2562

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงายการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2562 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2562
18 มิถุนายน 2562

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2562 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
30 เมษายน 2561

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
8 มกราคม 2561

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 2 รอบเดือนตุลาคม ประจำปี 2560
30 ตุลาคม 2560

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 2 รอบเดือนตุลาคม ประจำปี 2560 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
การรายงานผลการดำเนินงานครั้งที่ 1 รอบเดือนเมษายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
3 เมษายน 2560

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การรายงานผลการดำเนินงานครั้งที่ 1 รอบเดือนเมษายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ 2559
20 ตุลาคม 2559

0


ประกาศผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ  2559

เอกสารแนบ
ประกาศผลการดำเนินงานตาม ระบบ E-Plan ประจำปี 2558
2 พฤศจิกายน 2558

0


ประกาศผลการดำเนินงานตาม ระบบ  E-Plan  ประจำปี  2558

เอกสารแนบ
ผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558 (เอกสารแนบท้าย)
2 พฤศจิกายน 2558

0


ผลการดำเนินงาน ประจำปี  2558 (เอกสารแนบท้าย)

เอกสารแนบ
รายงานการติดตามและประเมินผล ประจำปี 2557
12 ธันวาคม 2557

0


รายงานการติดตามและประเมินผล ประจำปี  2557

เอกสารแนบ
ประกาศติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี 2552
20 กุมภาพันธ์ 2557

0


ประกาศติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี 2552 มีเอกสารแนบประกาศ

เอกสารแนบ