ภาพกิจกรรม
อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๗  เวลา ๐๘.๓๐-๑๑.๓๐ น.    นายภูดิศ ชนะวรรณโณ นายอำเภอควนขนุน เป็นประธานดำเนินโครงการ

อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐-๑๑.๓๐ น. นายภูดิศ ชนะวรรณโณ นายอำเภอควนขนุน เป็นประธานดำเนินโครงการ

640

19 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 15 มกราคม 2567 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพัทลุง ลงตรวจพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต เพื่อประเมินสภาพแวดล้อมและประเมินภัยคุกคาม/ประเด็น ปัญหาระดับตำบล ตามโครงการกำกับติดตามและประเมินผล เพื่อขับเคลื่อนแผนงานตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ประจำปี 2567

วันที่ 15 มกราคม 2567 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพัทลุง ลงตรวจพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต เพื่อประเมินสภาพแวดล้อมและประเมินภัยคุกคาม/ประเด็น ปัญหาระดับตำบล ตามโครงการกำกับติดตามและประเมินผล เพื่อขับเคลื่อนแผนงานตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ประจำปี 2567

659

15 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 การปลูกพืชสมุนไพรท้องถิ่น ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนปันตาราม

โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 การปลูกพืชสมุนไพรท้องถิ่น ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนปันตาราม

685

20 ธันวาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ได้ลงพื้นที่ซ่อมแซมถนนภายในตำบลปันแตที่ได้รับความชำรุดเสียหาย ถนนสายทุ่งลาน สำนักกอ หมู่ที่ 11 ตำบลปันแต

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ได้ลงพื้นที่ซ่อมแซมถนนภายในตำบลปันแตที่ได้รับความชำรุดเสียหาย ถนนสายทุ่งลาน สำนักกอ หมู่ที่ 11 ตำบลปันแต

679

6 ธันวาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ได้ลงพื้นที่ซ่อมแซมถนนภายในตำบลปันแตที่ได้รับความชำรุดเสียหาย ถนนสายทุ่งลาน สำนักกอ หมู่ที่ 11 ตำบลปันแต

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ได้ลงพื้นที่ซ่อมแซมถนนภายในตำบลปันแตที่ได้รับความชำรุดเสียหาย ถนนสายทุ่งลาน สำนักกอ หมู่ที่ 11 ตำบลปันแต

661

6 ธันวาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

678

5 ธันวาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
 กองช่างอบต.ปันแต ออกสำรวจในพื้นที่ตำบลและนำสิ่งขีดขวางทางน้ำออกเพื่อการระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งให้ความช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบภัย

กองช่างอบต.ปันแต ออกสำรวจในพื้นที่ตำบลและนำสิ่งขีดขวางทางน้ำออกเพื่อการระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งให้ความช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบภัย

662

1 ธันวาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ซ่อมแซมถนน

องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ซ่อมแซมถนน

753

21 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการจัดงานแข่งโพนชิงถ้วยพระราชทาน รอบคัดเลือก

โครงการจัดงานแข่งโพนชิงถ้วยพระราชทาน รอบคัดเลือก

715

16 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น ครอบครัวเข้มแข็ง

โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น ครอบครัวเข้มแข็ง

723

6 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปันแต พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคล และถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ในวันศุกร์ ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปันแต

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปันแต พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคล และถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ในวันศุกร์ ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปันแต

733

11 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนปันแต จัดทำโครงการวันแม่แห่งชาติ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนปันแต จัดทำโครงการวันแม่แห่งชาติ

726

11 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 5 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ร่วมเดินขบวนพาเหรดของอำเภอควนขนุน ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษาและประชาชนจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 74 ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนพัทลุง ถึง สนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุง

วันที่ 5 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ร่วมเดินขบวนพาเหรดของอำเภอควนขนุน ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษาและประชาชนจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 74 ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนพัทลุง ถึง สนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุง

733

5 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการจัดงานแห่เทียนวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566

โครงการจัดงานแห่เทียนวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566

723

31 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 ณ ศาลาประชาคมอำเภอควนขนุน

ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 ณ ศาลาประชาคมอำเภอควนขนุน

726

28 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคล และถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (Zoom Meeting) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคล และถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (Zoom Meeting) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต

726

27 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ครู นักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนปันแต ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดควนปันตาราม

ครู นักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนปันแต ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดควนปันตาราม

719

27 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนปันแต และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสำนักกอ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา "สำนักกอเกมส์" ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านสำนักกอ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนปันแต และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสำนักกอ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา "สำนักกอเกมส์" ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านสำนักกอ

723

14 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันอานันทมหิดล

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันอานันทมหิดล

748

13 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมจิตอาสา

กิจกรรมจิตอาสา

1141

28 เมษายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...