เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง
27 มกราคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง "สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลปันแตใสสะอาด 2565 " และ "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
5 มกราคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปันแต การแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
1 มกราคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปันแต การแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ได้ที่นี่

เอกสารแนบ