การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ผู้บริหารท้องถิ่นและพนักงานส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมการประชุมประจำเดือนของหมู่บ้าน เพื่อรับฟังความคิดเห็นการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ตำบลปันแต
30 กันยายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ผู้บริหารท้องถิ่นและพนักงานส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมการประชุมประจำเดือนของหมู่บ้าน เพื่อรับฟังความคิดเห็นการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ตำบลปันแต ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
21 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หมู่ที่ 2 ต.ปันแต ณ วันที่ 26 เม.ย.64
30 เมษายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หมู่ที่ 2 ต.ปันแต ณ วันที่ 26 เม.ย.64 ได้ที่นี่