ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา ประจำไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.66) ศพด.บ้านควนปันแต
30 มกราคม 2567

307


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา ประจำไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.66) ศพด.บ้านควนปันแต ได้ที่นี่