ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง การรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำจังหวัดพัทลุง ตำแหน่ง ประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นปรจะำจังหวัด (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
16 มกราคม 2567

714


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง การรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำจังหวัดพัทลุง ตำแหน่ง ประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นปรจะำจังหวัด (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ได้ที่นี่