ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเขากลาง - บ้านโพธิ์ (พท.ถ.๖๕-๐๐๖๒) หมู่ที่ ๑๓
24 พฤศจิกายน 2566

414


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเขากลาง - บ้านโพธิ์ (พท.ถ.๖๕-๐๐๖๒) หมู่ที่ ๑๓ ได้ที่นี่