ข่าวประชาสัมพันธ์
คำสั่ง อบต.ปันแต ที่544/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ
22 พฤศจิกายน 2566

540


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คำสั่ง อบต.ปันแต ที่544/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ ได้ที่นี่