ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ อบต.ปันแต จัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเส็ด (one stop sevice : oss)
22 พฤศจิกายน 2566

351


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศ อบต.ปันแต จัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเส็ด (one stop sevice : oss) ได้ที่นี่