รายงานการประชุมสภา
รายงานการประชุมสภา อบต.ปันแต สมัยสามัญ สมัยที่1 ประจำปี 2567 (ครั้งที่ 1)
31 พฤษภาคม 2567

0


เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภา อบต.ปันแต สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 1)
16 กุมภาพันธ์ 2567

0


เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภา อบต.ปันแต สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 2)
26 กันยายน 2566

0


เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภา อบต.ปันแต สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 1)
15 สิงหาคม 2566

0


เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภา อบต.ปันแต สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 1)
25 พฤษภาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการประชุมสภา อบต.ปันแต สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 1) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภา อบต.ปันแต สมัยสามัญ สมัยที่1 ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 1)
24 กุมภาพันธ์ 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการประชุมสภา อบต.ปันแต สมัยสามัญ สมัยที่1 ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 1) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภา อบต.ปันแต สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 (ครั้งที่ 1)
21 ธันวาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการประชุมสภา อบต.ปันแต สมัยสามัญ สมัยที่4 ประจำปี 2565 (ครั้งที่ 1) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภา อบต.ปันแต สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 1,2) ประจำปี 2565
16 ธันวาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการประชุมสภา อบต.ปันแต สมัยสามัญ สมัยที่4 (ครั้งที่ 1) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภาฯ อบต.ปันแต สมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี 2565 (ครั้งที่ 1)
21 กันยายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่3 (ครั้งที่ 1) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภา อบต.ปันแต สมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี 2565 (ครั้งที่ 2)
21 กันยายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการประชุมสภา อบต.ปันแต สมัยสามัญ สมัยที่3 (ครั้งที่ 2) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภา อบต.ปันแต สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 1)
7 มิถุนายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการประชุมสภา อบต.ปันแต สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 1) ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 1)
8 กุมภาพันธ์ 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 1) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการประชุมภา อบต.ปันแต (ครั้งแรก) 28 ธ.ค. 64
10 มกราคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการประชุมภา อบต.ปันแต (ครั้งแรก) 28 ธ.ค. 64 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 1,2)
30 สิงหาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 1,2) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 1)
25 มิถุนายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 1) ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 1)
23 กุมภาพันธ์ 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 1) ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 1)
25 ธันวาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 1) ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 1)
19 พฤศจิกายน 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 1) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 (คร้้งที่ 1,2)
8 กันยายน 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 (คร้้งที่ 1,2) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ีรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 1)
23 มิถุนายน 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ีรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ