นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงาน
นโยบายการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน-นโยบายการเก็บรักษาข้อมูล
3 ตุลาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ นโยบายการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน-นโยบายการเก็บรักษาข้อมูล

เอกสารแนบ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน อบต.ปันแต
20 กันยายน 2565

0


กฎบัตรการตรวจสอบภายใน อบต.ปันแต

เอกสารแนบ
นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน อบต.ปันแต
19 กันยายน 2565

0


นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน อบต.ปันแต 

เอกสารแนบ
แจ้งนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
17 พฤษภาคม 2565

0


แจ้งนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

เอกสารแนบ