สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2567
4 กรกฎาคม 2567

0


เอกสารแนบ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2567
4 มิถุนายน 2567

0


เอกสารแนบ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2567
1 พฤษภาคม 2567

0


เอกสารแนบ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2567
4 เมษายน 2567

0


เอกสารแนบ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567
1 มีนาคม 2567

0


เอกสารแนบ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2567
2 กุมภาพันธ์ 2567

0


เอกสารแนบ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2566
2 มกราคม 2567

0


เอกสารแนบ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566
6 ธันวาคม 2566

0


เอกสารแนบ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2566
1 พฤศจิกายน 2566

0


เอกสารแนบ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2566
2 ตุลาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2566
1 กันยายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2566
4 สิงหาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2566
3 กรกฎาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566
2 มิถุนายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2566
2 พฤษภาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2566
3 เมษายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
1 มีนาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566
2 กุมภาพันธ์ 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2565
4 มกราคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
2 ธันวาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ