แผนอัตรากำลัง
ประกาศ อบต.ปันแต เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2567-2569
27 พฤศจิกายน 2566

0


ประกาศ อบต.ปันแต เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2567-2569

เอกสารแนบ
ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566
2 พฤษภาคม 2565

0


ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566

เอกสารแนบ
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ปรับปรุงฉบับที่ 2
31 สิงหาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ปรับปรุงฉบับที่ 2 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563)
15 กันยายน 2560

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563) ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2558-2560
30 กันยายน 2557

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2558-2560 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ