แผนพัสดุประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2567
27 กันยายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2567 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2566
3 ตุลาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปันแต-ช่องหลวน ม.5,11,12
23 สิงหาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปันแต-ช่องหลวน ม.5,11,12 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ม.13
23 สิงหาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ม.13 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2565
1 ตุลาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายสะพานวังบ่อ - มาบท่อม
7 กันยายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายสะพานวังบ่อ - มาบท่อม ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาล หมู่ที่ 5
7 กันยายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาล หมู่ที่ 5 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติม) ก่อสร้างถนน คสล.สายสะพานวังบ่อ -มาบท่อม
7 กันยายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติม) ก่อสร้างถนน คสล.สายสะพานวังบ่อ -มาบท่อม ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติม)
20 สิงหาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติม) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
20 สิงหาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2564
1 ตุลาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
13 ตุลาคม 2560

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
1 ตุลาคม 2558

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ