ภาพกิจกรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
678
5 ธันวาคม 2566

วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 ณ ศาลาประชาคมอำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง