ภาพกิจกรรม
กองช่างอบต.ปันแต ออกสำรวจในพื้นที่ตำบลและนำสิ่งขีดขวางทางน้ำออกเพื่อการระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งให้ความช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบภัย
662
1 ธันวาคม 2566

30 พฤศจิกายน 2566 กองช่างอบต.ปันแต ออกสำรวจในพื้นที่ตำบลและนำสิ่งขีดขวางทางน้ำออกเพื่อการระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งให้ความช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบภัย