ภาพกิจกรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ซ่อมแซมถนน
753
21 กันยายน 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ซ่อมแซมถนน ถมหลุม บ่อ ด้วยฟรีมิ๊กซ์

จำนวน 2 สาย

1.สายทุ่งลาน-สำนักกอ หมู่ที่ 11

2.สายในโหล หมู่ที่ 5