การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลการดำเนินการเพื่อวัดความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลปันแต พ.ศ.2566
31 มีนาคม 2566

0


ผลการดำเนินการเพื่อวัดความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลปันแต พ.ศ.2566

เอกสารแนบ